Domov2022-06-29T12:35:42+00:00

Medzinárodné
hodnotenie kompetencií dospelých

Zistite viac o PIAAC

4 500

do výskumu sa zapojilo cca 4500 respondentov v každej
zúčastnenej krajine,

33 krajín

okrem Slovenska sa zapojilo do prvého cyklu 23 krajín, postupne do roku 2017 sa zapojilo ešte ďalších 9 krajín,

16 – 65 r.

oslovované boli dospelé osoby vo veku 16 – 65 rokov,

Spustiť video

Čo je to PIAAC?

Medzinárodný
výskum

PIAAC – Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých  je medzinárodný výskum, ktorý meria úroveň zručností populácie vo veku od 16 – 65 rokov. Overuje zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri riešení problémov vyskytujúcich sa v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií…

Zistite viac o PIAAC
Spustiť video

Do výskumu sa zapojilo cca 4 500 respondentov v každej zúčastnenej krajine.

Čo sme sa dozvedeli?

Výsledky

V hodnotení úrovne zručností čitateľskej gramotnosti sa Slovensko umiestnilo medzi 23 porovnávanými krajinami v 1. vlne 1. cyklu  (2011 – 2012) na 8. mieste, v úrovni matematickej gramotnosti sa tesne pred nami umiestnilo Japonsko a za nami Česko a Holandsko. Postupne sa do 2. a 3. vlny 1. cyklu zapojilo ešte 9 ďalších krajín.

Zobraziť výsledky

Na Slovensku dosahuje až 11,8% dospelých len najnižšiu úroveň čitateľskej gramotnosti.

Prečo sa zapojiť do výskumu?

Spoločne môžeme

  • zistiť úroveň svojich schopností v čítaní, matematike a v riešení informačno-komunikačných problémov,
  • overiť si svoju pracovnú konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle,
  • rozšíriť vzorku respondentov svojou účasťou a tým podporiť celkovú myšlienku výskumu,
  • pomôcť k zlepšeniu a rozvoju systému vzdelávania na Slovensku,
  • získať odmenu (darčeková poukážka v hodnote 25 eur).

Zapoj sa do prieskumu a získaj odmenu vo forme poukážky v hodnote 25Eur.