Projektový tím PIAAC Slovensko úspešne publikoval záverečnú technickú správu z medzinárodného merania úrovne kompetencií dospelých – PIAAC 2. cyklus. Technická správa obsahuje opis celého zberu dát od výberu vzorky, terénnej práce s respondentmi, cez opis nástrojov, náležitostí až po ostatné detaily výskumu. Technická spáva neobsahuje konkrétne výsledky merania. Tie budú postupne uverejnené až po spracovaní dát z medzinárodného Konzorcia OECD v roku 2024-2025. Aj keď aktuálne nepoznáme výsledky výskumu a projekt oficiálne končí práve v tento mesiac (09/2023), veríme, že Slovensko sa zapojí aj do ďalších podobných medzinárodných meraní, pretože práve takéto výskumy posúvajú našu krajinu vpred.

Celá verzia technickej správy je uverejnená na stránke piaac.nucem.sk, konkrétne v sekcii dokumenty.

Priložený link: https://piaac.nucem.sk/wp-content/uploads/2023/09/Technicka-sprava_PIACC_final.pdf