Etela Farkašová

spisovateľka
autor fotografie Alan Hyža

Vzdelanie je dôležité nielen preto, že rozširuje možnosti lepšie sa uplatniť
v profesionálnej oblasti, ale aj preto, lebo predstavuje svetlo, ktoré nám dovoľuje
hlbšie dovidieť do života (vrátane svojho vlastného), a tak mu aj lepšie porozumieť.
Nikdy, v nijakom veku by sme nemali rezignovať na toto svetlo.


PhDr. Zuzana Jarošová

výtvarná kritička a publicistka,
generálna komisárka Bienále ilustrácii Bratislava

Krásna obrázková kniha je prvou galériou, do ktorej vstupujeme, preto je dôležité,
či v knihe nájdeme kvalitné umenie alebo bezduchý gýč. A čo je to dobré umenie
knižnej ilustrácie? Odpoveď hľadáme spoločne s expertmi  z celého sveta na Bienále
ilustrácií Bratislava už polstoročie. Choďte s otvorenými očami a srdcom
po galériách, čítajte dobré a krásne knihy, pozerajte kvalitné filmy. Ak vás umenie
zasiahne, znepokojí a prebudí, ste na dobrej ceste… Objavujte svety nielen
viditeľné a možno sa ocitnete ako Alica aj v zázračnej krajine za zrkadlom…


Matej Tóth

atlét

Pre každého športovca je vzdelávanie popri kariére veľmi dôležité. Aj keď sme
niekedy škatuľkovaní, dnešný šport si už vyžaduje neustále vzdelávanie. Navyše,
po skončení kariéry, zväčša po tridsiatke, sa musia športovci začleniť do bežného
života. Zamestnávateľov však vymenovanie športových úspechov veľmi nezaujíma,
zato vzdelanie a zručnosti môžu pomôcť.


Ady Hajdu

herec

Jediné, čo môžeme dať našim deťom, sú láska a vzdelanie, a takto ich pustiť
do sveta, aby si uvedomili, že to musia zase oni odovzdať svojim deťom.
Vzdelávam sa v podstate každou novou hrou, každou novou postavou, ktorú robím
v divadle, v televízii. Musím si prečítať niečo o autoroch, o histórii. V podstate,
človek, ktorý toto nerobí, ktorý sa sústavne nevzdeláva sa dá ľahko manipulovať
a keď veľa nečíta, hlúpne a je ľahšie manipulovateľný. Nenechajme sa manipulovať
inými a vytvorme si vlastný názor.


Daniel Hevier

básnik, dramatik, scenárista, textár
a autor literatúry pre deti a mládež

Prirodzene, s radosťou, vedome aj podvedome sa celý život vzdelávam, zachoval
som si zvedavosť dieťaťa a dychtivosť po nových vedomostiach a zručnostiach.
Najnovšie som si napríklad predsavzal, že sa naučím písať dvoma palcami tak,
ako to robia dnešné deti a mladí ľudia na mobiloch. Chodím sa totiž učiť aj od detí
a mladších ľudí, pretože dobrý učiteľ je ten, ktorý počúva múdrosť mladosti.


PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

historik, spisovateľ

Celoživotné vzdelávanie je azda najdôležitejší projekt, od úspechu ktorého závisí
budúcnosť našej civilizácie. Úlohou vzdelávania je poznanie. Čím viac vieme o svete
a aj o sebe, tým sme kompetentnejší v našich rozhodnutiach. Vzdelaní ľudia majú
väčšiu šancu byť tolerantní, dokážu kvalifikovanejšie riešiť konfliktné situácie.
Mimoriadne dôležité je, aby ľudia boli vzdelaní nielen v informačných technológiách,
ale aby mali poznatky o tom, ako funguje spoločnosť. Potom sa ľahko nestanú
obeťou politických demagógov a populistov.


prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

vysokoškolský učiteľ

Nechcem byť len pedagóg pre iných, chcem byť aj pedagógom pre seba. Učiť sa
pre mňa znamená dýchať, byť slobodný a žiť. Chcem objavovať a poznávať,
chcem sa učiť – aby som mohol lepšie učiť ďalších a mohol som pre nich a s nimi
lepšie tvoriť. Život bez neustáleho vzdelávania sa a bádania si ani neviem predstaviť.
Inak by som si mohol pokojne ľahnúť medzi ostatné kapry na dno rybníka. Ale pozor!
Vieme určite, že kapry tam dolu práve niečo neriešia?


MUDr. Marta Špániková

pediatrička

Keď som skončila štúdium medicíny, jedna staršia lekárka mi namiesto blahoželania
napísala: ,Medicína je celoživotné štúdium.‘ Musí to tak byť, veda napreduje a lekár,
ktorý prestane študovať, nemôže byť dobrým lekárom. Vzdelávanie, získavanie
nových vedomostí a informácií je úžasné dobrodružstvo, ktoré nás posúva ďalej,
snáď z nás urobí aj lepších ľudí. Mám radosť z každej novej vedomosti i zručnosti,
ktorú získam.