NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže hľadá opytovateľov, externých regionálnych zamestnancov, ktorí budú realizovať zber dát od vybraných účastníkov výskumu.

PIAAC je najväčší a najkomplexnejší výskum zameraný na mapovanie a vyhodnotenie úrovne kompetencií dospelých vo veku 16 – 65 rokov. Výskum prinesie objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých v rámci celej populácie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce.

Náplň práce opytovateľa

Hlavnou náplňou práce opytovateľa bude presvedčiť a motivovať respondenta k zapojeniu sa do výskumu a následne vykonávanie rozhovorov v domácnostiach formou osobného dopytovania cez tablet a zapisovania odpovedí respondentov do elektronického dotazníka. Rozhovory budete vykonávať v určených domácnostiach a časť rozhovorov bude realizovaných aj s vopred určenými pedagogickými pracovníkmi na základných a stredných školách.

Koho hľadáme?

  • Vek: 20+
  • Bezúhonnosť
  • Znalosť maďarského jazyka vítaná
  • Charakterové črty: komunikatívnosť, schopnosť prispôsobiť sa rôznym situáciám, samostatnosť, flexibilita, aktívne používanie PC/tabletu, schopnosť
  • Minimálne 1 rok skúsenosti s prieskumom trhu (nie ako respondent, ale ako opytovateľ/anketár, mystery shopper, Call centrum)

Odmena

500 – 800 EUR/brutto

Práca je vykonávaná formou dohody o vykonaní práce.

Pre výkon Vašej práce Vám poskytneme služobný tablet a mobilný telefón s mesačným paušálom.

Zber dát bude prebiehať do 31.5.2023

V prípade záujmu o pozíciu opytovateľa, sa prihláste do piatku, 24.2.2023 cez e-mailový kontakt: veronika.cisarova@nucem.sk.

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte sa obrátiť na náš kontakt 0940 890 996. Sme vám k dispozícii počas pracovných dní medzi 8:00 h. až 16:00 h.

www.piaac.nucem.sk

www.facebook.com/piaacsk

Medzinárodný výskum sa realizuje vo viac ako 40 krajinách v rámci programu Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), ktorý je na medzinárodnej úrovni riadený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Na Slovensku výskum realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.