Až 22% dospelých na Slovensku nemalo v roku 2012 žiadne skúsenosti s počítačom, čo je významne viac ako priemer OECD – 12%. Práve tento faktor je alarmujúci vzhľadom na ohrozenie pracovných pozícii automatizáciou, kedy bude potrebné rekvalifikovať pracovnú silu na úlohy zahŕňajúce IKT.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS