Priemery SR 276 : OECD 262.

Významne lepšie výsledky v matematických zručnostiach dosiahli dospelí na Slovensku v každej vekovej kategórii v porovnaní s ich vrstovníkmi v krajinách OECD.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS