Priemery SR 265: OECD 245.

Toto skóre naznačuje, že vzdelávací systém bol v minulosti, v porovnaní s krajinami OECD, na výbornej úrovni a zároveň zručnosti dospelých zodpovedali podmienkam na trhu práce v roku 2012.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS