Priemery SR 278: OECD 266.

Pre zlepšenie našich výsledkov potrebujeme pracovať v riešení problémov, ktoré si vyžadujú analýzu a zložitejšie zdôvodnenie údajov a problémov, ktoré zahŕňajú vykonanie viacerých krokov. Potrebujeme tiež posilniť kritické uvažovanie o riešeniach a vyvodzovanie záverov.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS