V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania spúšťa pilotný zber dát medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Pilotná fáza začína 24. mája 2021 a potrvá do konca júla 2021. Výskum je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Koľko domácností bude oslovených, akým spôsobom bude zber realizovaný a všetky ostatné dôležité informácie si môžete prečítať tu:

odkaz: V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých