Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) publikoval Technickú správu z pilotného výskumu Medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) – 2021.

Technická správa z pilotnej fázy výskumu medzinárodnej štúdie OECD PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) patrí k oficiálnym výstupom národného projektu. Jej úlohou je detailný pohľad na pozadie pilotného zberu, ciele, obsah a formu, či v neposlednom rade na projektový tím, ktorý pilotný zber zabezpečoval. Technická správa slúži aj ak východisko k organizácii hlavného zberu dát PIAAC, ktorý bude spustený v auguste 2022.

Celú Technickú správu z pilotného výskumu môžete nájsť na našej webovej stránke v priloženom linku: https://bit.ly/3JGOV1c.