V ostatných dňoch mohla široká verejnosť zachytiť zmenu v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá týka aj Národného projektu PIAAC. K prvému júlu tohto roka došlo k  zlúčeniu Metodicko-pedagogického centra (MPC), Slovenskej pedagogickej knižnice (SPK), Štátneho pedagogického ústavu (ŠPU), Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Zlúčenie umožnilo vznik novej organizácie ministerstva – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s iniciálovou skratkou NIVAM, ktorá preberá aj celú agendu medzinárodného výskumu.

Čo to pre NP PIAAC znamená?

,,V našom prípade sa prakticky nič nemení. Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých sa nachádza vo svojej finálnej fáze. Piateho septembra spúšťame hlavný zber dát, ktorý potrvá do konca marca budúceho roka. Počas tohto obdobia oslovíme 10 000 domácností naprieč celým Slovenskom. Aktuálne pripravujeme všetky materiály súvisiace so zberom, plánujeme trojdňové školenia pre externých spolupracovníkov, ktoré sa uskutočnia v Košiciach, Zvolene a v Bratislave. Projektový tím doťahuje softvérové nastavenia dotazníka a jeho súčastí tak, aby bolo možné bezproblémovo spustiť hlavný zber. Verím, že sa nám podarí získať čo najviac kvalitných dát, vďaka ktorým sa nám podarí zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Slovensku,“ hovorí Filip Galleé, projektový manažér výskumu Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC).