Priemery SR 274 : OECD 266.

Nadpriemerné skóre v čitateľských zručnostiach dospelí na Slovensku dosiahli vďaka vekovým kategóriám 35 – 65 rokov, ktorých skóre je významne nad priemerom OECD.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS