Čím severnejšie a západnejšie sa v Európe pohneme, tým vyššia je úroveň úspešnosti v riešení problémov v technologicky vyspelom prostredí vo vekovej kategórii 25 – 34 ročných. Viac ako čas strávený pri počítači alebo smartfóne zaváži kvalita a náročnosť úloh, ktoré s použitím technológií dennodenne riešime.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS