About Správca Obsahu

This author has not yet filled in any details.
So far Správca Obsahu has created 35 blog entries.

Transformácia organizácie NÚCEM

V ostatných dňoch mohla široká verejnosť zachytiť zmenu v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá týka aj Národného projektu PIAAC. K prvému júlu tohto roka došlo k  zlúčeniu Metodicko-pedagogického centra (MPC), ...

2022-07-27T09:45:44+00:0027. 07. 2022|

Výsledky výskumu úrovní kľúčových zručností učiteľov

Tlačová správa Bratislava, 25.04.2022 Výsledky výskumu úrovní kľúčových zručností učiteľov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) realizuje od roku 2018 národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (ďalej PIAAC) spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, ...

2022-05-11T10:14:11+00:0011. 05. 2022|

Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania prezentovaný na konferencii International PIAAC Research Conference.

Tlačová správa Bratislava, 25. 4. 2022 Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania prezentovaný na konferencii International PIAAC Research Conference V dňoch 24. a 25. marca 2022 sa online formou konala medzinárodná konferencia výskumu PIAAC (International ...

2022-05-11T11:20:31+00:0011. 05. 2022|

Prognóza zamestnanosti mladých v SR

Pracovný trh čelí v súčasnosti rôznym výzvam, ktoré vyplývajú najmä z nerovnováhy ponuky a dopytu po práci na Slovensku. Poznanie faktorov ovplyvňujúcich dopyt a ponuku môže viesť k ich zosúladeniu, a zároveň prispieť k tvorbe hospodársko-politických opatrení do budúcna. Trend na ...

2022-04-12T08:18:30+00:0030. 03. 2022|

Technická správa z pilotného zberu dát 2021

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) publikoval Technickú správu z pilotného výskumu Medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) - 2021. Technická správa z pilotnej fázy výskumu medzinárodnej štúdie OECD PIAAC (Programme for the International ...

2022-02-21T15:35:11+00:0021. 02. 2022|

PIAAC Slovensko 2021 v číslach

Pilotná fáza medzinárodného výskumu zručností dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), ktorá trvala 4 mesiace, bola ukončená v septembri 2021. Po sumarizácii dát odborným tímom nasledovalo vyhodnotenie pilotného zberu, ktorý priniesol ...

2022-05-11T11:32:00+00:0008. 12. 2021|

Pilotná fáza medzinárodného výskumu OECD PIAAC je úspešne za nami

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) ukončil pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých pod názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, ďalej PIAAC), do ktorého je ...

2021-09-23T07:28:18+00:0023. 09. 2021|

Slovenské domácnosti navštevujú anketári medzinárodného výskumu

Pilotná fáza medzinárodného výskumu zameraného na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešne uplatnenie sa dospelých v bežnom živote prebieha v slovenských domácnostiach pod záštitou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) druhým mesiacom. Zber dát ...

2021-08-23T09:46:26+00:0019. 08. 2021|

Na Slovensku prebieha medzinárodný výskum zručností dospelých

Do pilotnej fázy medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých pod názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), je zapojených viac ako 40 krajín sveta a prebieha v slovenských domácnostiach už druhý mesiac. Výskum realizuje Národný ústav ...

2021-07-20T12:48:16+00:0020. 07. 2021|
Načítať viac článkov