Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania prezentovaný na konferencii International PIAAC Research Conference.

Tlačová správa Bratislava, 25. 4. 2022 Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania prezentovaný na konferencii International PIAAC Research Conference V dňoch 24. a 25. marca 2022 sa online formou konala medzinárodná konferencia výskumu PIAAC (International ...

2022-05-11T11:20:31+00:0011. 05. 2022|

Prognóza zamestnanosti mladých v SR

Pracovný trh čelí v súčasnosti rôznym výzvam, ktoré vyplývajú najmä z nerovnováhy ponuky a dopytu po práci na Slovensku. Poznanie faktorov ovplyvňujúcich dopyt a ponuku môže viesť k ich zosúladeniu, a zároveň prispieť k tvorbe hospodársko-politických opatrení do budúcna. Trend na ...

2022-04-12T08:18:30+00:0030. 03. 2022|

Technická správa z pilotného zberu dát 2021

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) publikoval Technickú správu z pilotného výskumu Medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) - 2021. Technická správa z pilotnej fázy výskumu medzinárodnej štúdie OECD PIAAC (Programme for the International ...

2022-02-21T15:35:11+00:0021. 02. 2022|

PIAAC Slovensko 2021 v číslach

Pilotná fáza medzinárodného výskumu zručností dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), ktorá trvala 4 mesiace, bola ukončená v septembri 2021. Po sumarizácii dát odborným tímom nasledovalo vyhodnotenie pilotného zberu, ktorý priniesol ...

2022-05-11T11:32:00+00:0008. 12. 2021|

Pilotná fáza medzinárodného výskumu OECD PIAAC je úspešne za nami

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) ukončil pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých pod názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, ďalej PIAAC), do ktorého je ...

2021-09-23T07:28:18+00:0023. 09. 2021|

Slovenské domácnosti navštevujú anketári medzinárodného výskumu

Pilotná fáza medzinárodného výskumu zameraného na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešne uplatnenie sa dospelých v bežnom živote prebieha v slovenských domácnostiach pod záštitou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) druhým mesiacom. Zber dát ...

2021-08-23T09:46:26+00:0019. 08. 2021|

Na Slovensku prebieha medzinárodný výskum zručností dospelých

Do pilotnej fázy medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých pod názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), je zapojených viac ako 40 krajín sveta a prebieha v slovenských domácnostiach už druhý mesiac. Výskum realizuje Národný ústav ...

2021-07-20T12:48:16+00:0020. 07. 2021|
Načítať viac článkov