Zber dát medzinárodného výskumu pokračuje aj v roku 2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM) spustil 5. septembra 2022 hlavnú fázu zberu dát medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies), ďalej PIAAC, ktorý sa realizuje vo ...

2023-02-06T11:07:10+00:0006. 02. 2023|

Transformácia organizácie NÚCEM

V ostatných dňoch mohla široká verejnosť zachytiť zmenu v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá týka aj Národného projektu PIAAC. K prvému júlu tohto roka došlo k  zlúčeniu Metodicko-pedagogického centra (MPC), ...

2022-07-27T09:45:44+00:0027. 07. 2022|

Výsledky výskumu úrovní kľúčových zručností učiteľov

Tlačová správa Bratislava, 25.04.2022 Výsledky výskumu úrovní kľúčových zručností učiteľov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) realizuje od roku 2018 národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (ďalej PIAAC) spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, ...

2022-05-11T10:14:11+00:0011. 05. 2022|

Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania prezentovaný na konferencii International PIAAC Research Conference.

Tlačová správa Bratislava, 25. 4. 2022 Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania prezentovaný na konferencii International PIAAC Research Conference V dňoch 24. a 25. marca 2022 sa online formou konala medzinárodná konferencia výskumu PIAAC (International ...

2022-05-11T11:20:31+00:0011. 05. 2022|
Načítať viac článkov