Technická správa projektu PIAAC je uverejnená

Projektový tím PIAAC Slovensko úspešne publikoval záverečnú technickú správu z medzinárodného merania úrovne kompetencií dospelých - PIAAC 2. cyklus. Technická správa obsahuje opis celého zberu dát od výberu vzorky, terénnej práce s respondentmi, cez ...

2023-09-27T10:53:34+00:0027. 09. 2023|

Pohľad do kuchyne medzinárodného výskumu PIAAC OECD

Hlavný zber dát dospelých výskumu PIAAC (Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých) je od júna ukončený. Aj keď rozhovory členov slovenských domácností a učiteľov s opytovateľmi výskumu skončili, projekt PIAAC intenzívne prebieha mimo terénu. Aktuálne sa odohrávajú ...

2023-08-18T07:54:39+00:0018. 08. 2023|

Zber dát medzinárodného projektu na Slovensku je ukončený

Hlavná fáza zberu dát medzinárodného výskumu zručností dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), ktorá trvala od septembra 2022, bola ukončená 11. júna 2023. V období trvania takmer 10-tich mesiacov boli postupne ...

2023-07-07T09:49:41+00:0007. 07. 2023|

Medzinárodný zber dát PIAAC na Slovensku ide do finále

Zber dát medzinárodného výskumu zručností dospelých – PIAAC 2 OECD sa blíži do svojho cieľa. Vyškolení externí anketári, ktorí spolupracujú s NIVaM, oslovujú od 5. septembra 2022 reprezentatívne vybraté domácnosti po celom Slovensku s ...

2023-05-11T10:52:07+00:0011. 05. 2023|

Zber dát medzinárodného výskumu pokračuje aj v roku 2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM) spustil 5. septembra 2022 hlavnú fázu zberu dát medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies), ďalej PIAAC, ktorý sa realizuje vo ...

2023-02-06T11:07:10+00:0006. 02. 2023|
Načítať viac článkov