Viete, že v kategórii „mladí dospelí (25 – 34 rokov)“ sú naše čitateľské zručnosti na priemernej úrovni v porovnaní s vrstovníkmi v OECD?

Priemery SR 278 : OECD 277. Potrebujeme zdokonaľovať zručnosti vyberať a interpretovať informácie zo zložitých alebo zdĺhavých textov z viacerých zdrojov. Na najvyššej úrovni sa tiež vyžaduje, aby boli dospelí schopní vyhodnotiť spoľahlivosť zdrojov, vybrať kľúčové ...

2020-03-02T14:13:37+00:0002. 03. 2020|

Viete, že v severných a západných krajinách Európy, sú mladí dospelí úspešnejší v riešení problémov v technologicky vyspelom prostredí?

Čím severnejšie a západnejšie sa v Európe pohneme, tým vyššia je úroveň úspešnosti v riešení problémov v technologicky vyspelom prostredí vo vekovej kategórii 25 – 34 ročných. Viac ako čas strávený pri počítači alebo smartfóne zaváži kvalita a náročnosť ...

2020-03-02T14:05:07+00:0002. 03. 2020|